Намирате се в: Начало Новини СЪСТОЯНИЕТО НА ПЪТИЩАТА ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЛАСТТА ОБСЪЖДАХА ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА АПИ БОЖИДАР ЙОТОВ
СЪСТОЯНИЕТО НА ПЪТИЩАТА ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЛАСТТА ОБСЪЖДАХА ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА АПИ БОЖИДАР ЙОТОВ

   Коментиран бе и въпросът с изграждането на автомагистрала Люлин. Божидар Йотов заяви, че тя е приоритет на правителството и че не трябва да се пречи и да се спъва процеса на нейното доизграждане, защото това са  европейски средства и те трябва да бъдат реализирани.
 Иво Петров предложи да се състави комисия към областния управител, която да включва представители на всички институции, които са контролиращи строителството на магистралата.

 След срещата в областната управа, представителите на АПИ посетиха строителството на пътния възел Даскалово. Там областният управител запозна Божидар Йотов с жалбата на живущите на ул. „Владайско въстание” и обитателите на къщите, които се намират в близост до пътния възел, на които не са им предоставени никакви обезщетения. Директорът на АПИ заяви, че ще се запознае със случая и ще предприеме необходимите действия.

СЪСТОЯНИЕТО НА ПЪТИЩАТА ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЛАСТТА ОБСЪЖДАХА ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА АПИ БОЖИДАР ЙОТОВСЪСТОЯНИЕТО НА ПЪТИЩАТА ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЛАСТТА ОБСЪЖДАХА ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА АПИ БОЖИДАР ЙОТОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪСТОЯНИЕТО НА ПЪТИЩАТА ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЛАСТТА ОБСЪЖДАХА ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА АПИ БОЖИДАР ЙОТОВ