Намирате се в: Начало Новини Областна администрация Перник открива нови 58 работни места
Областна администрация Перник открива нови 58 работни места

Областна администрация Перник е бенефициент по проект „Подкрепа за заетост” на ОПРЧР. В рамките на 4 месеца администрацията ще разполага с 58 безработни лица, които ще бъдат включени в дейности, свързани с превенция и защита от бедствия, предизвиквани от обилни валежи.

Работните места са разпределени по общини, в зависимост от обектите, идентифицирани като рискови. Поречията на реките, които ще бъдат обект на почистване ще бъдат заснети преди и след работните дейности. За ръководител на проекта е определен Валентин Димитров – заместник областен управител.

По проект „Подкрепа за заетост” достъп да финансиране получават и работодатели от реалния сектор. За област Перник ще бъдат финансирани 87 работни места, необходими на бизнеса.

Решението беше взето на последното заседание на Комисията по заетост, председателствана от областния управител Ирена Соколова.

На заседанието в Областна администрация Перник, присъстваха още заместник областният управител Валентин Димитров, директорът на Дирекция „Бюро по труда” Росен Симеонов, заместник-кметове на общините от област Перник, представители на териториални структури, СРС „Подкрепа” и КНСБ.

„Необходимо е да работим съвместно, за да постигнем максимално добри резултати. Провели сме разговори с кметовете на общините, на териториите, на които има проблемни участъци. Те поеха ангажимент да съдействат на областната администрация, за организирането на работния процес на назначените лица, за осигуряване на инструменти и предпазни средства” каза Соколова.

Кандидатурата на администрацията стана възможна след решение на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с което е увеличен бюджета на проекта „Подкрепа за заетост”.