Намирате се в: Начало Новини Нивото на поддържане на хидротехническите съоръжения в област Перник е добро
Нивото на поддържане на хидротехническите съоръжения в област Перник е добро

IMG 20150217 103930Ежегодно Областният управител със своя заповед определя комисия, която да извърши пролетен и есенен преглед на техническото и експлоатационно състояние на хидротехническите съоръжения на територията на областта.

Пролетната проверка бе извършена от 29.04.2015г. до 12.05.2015г. Бяха проверени 29 броя язовири, 2 броя сгуроотвали, 3 открити рудници, 6 броя кариери за добив на инертни материали и коритата на реките на територията на областта. Хидротехнически съоръжения се поддържат съгласно нормативните документи. На някои от тях собствениците трябва да извършат необходимите ремонти и почиствания, за да осигурят безопасното им ползване.

За всяко хидротехническо съоръжение подробни данни може да намерите на сайта на Областна администрация в раздел "Превантивна дейност" - Протокол №23.