Намирате се в: Начало Новини Съвместно заседание на РСР на ЮЗР и Регионалния координационен комитет
Съвместно заседание на РСР на ЮЗР и Регионалния координационен комитет

На 18 и 19 юни в Боровец под председателството на Областния управител на област Перник се провежда съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район и на Регионалния координационен комитет към него.

Една от важните точки в дневния на заседанието е обсъждането на получените отговори във връзка с взетото на предишното заседание решение да се изпрати становище-предложение от членовете на Съвета до Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на икономиката. Предложението визира област София да се отдели от Югозападен район, както и да се променят критериите за съфинансиране по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

След обсъждане и гласуване, единодушно се прие Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Югозападен район (2014-2020 г.) за 2014 г.

Представител на Министерството на младежта и спорта представи информация за националната политика за младежта в периода до 2020 г., Националното рамково споразумение и Координационен механизъм между институциите за работа с младежите.

По инициатива на председателя Ирена Соколова бе продължена практиката на РСР да присъстват представители на бизнеса, както и председатялт на КРИБ Перник Геогри Милев. В предишните заседания взеха участие множество фирми от област Перник,като по този начин получиха възможност за директна среща с управляващите органи на всички оперативни програми и консултиране по касаещите ги въпроси. На това събеседване присъства директорът на сладкарски цех “Романтика” Перник, Десислава Василева, която представи историята, развитието и продукцията на своята фирма.

Представители на управляващите органи ще представят информация по отношение на предстоящите процедури по програмите - „Развитие на човешките ресурси“,„Региони в растеж“, „Иновации и конкурентоспособност“, програмата за развитие на селските райони и програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония и България – Сърбия.

По време на двудневното заседание на РСР се представят резултатите от анализа на социално-икономическото развитие за географски район Родопи. На база на изложените данни ще се дадат предложения за целите и приоритетите за развитие на географски район Родопи, във връзка с разработваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони.

През следващите шест месеца заседанията на Регионалния съвет ще са под председателството на областния управител на област София-град.

10291217 10204137645830245 6026527382745546139 n