Намирате се в: Начало Новини Първа работна среща за изготвянето на Областна стратегия за развитие на социални услуги 2016-2020
Първа работна среща за изготвянето на Областна стратегия за развитие на социални услуги 2016-2020

Проведе се първата работна среща за изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги /2016-2020 г./ в Областна администрация Перник. Групата изготвяща стратегията е определена със заповед на областния управител Ирена Соколова.

Срещата бе под председателството на заместник областния управител Илинка Никифорова, и в присъствието проф. Нели Петрова – директор на Институт по социални дейности и практики, Ралица Стойчева – експерт областно планиране и работа с общности на Уницеф, директорът на РДСП Ивайло Касърова, представители на общините от областта и неправителствени организации.

Една от основните цели на заседанието бе да бъде поставено началото на процеса на областно планиране на социалните услуги за петгодишния период 2016 – 2020 г.

Обсъдени бяха конкретните стъпки, които общинските администрации, трябва да предприемат във връзка с изработването на Общинските стратегии за развитие на социалните услуги.

Дискутирани бяха и нуждите от нови и трансформирането на стари социални услуги.

Ролята на Областната стратегия за развитие на социалните услуги е да определи рамката за провеждане на политиката на правителството в сферата на социалните услуги на територията на област Перник. Тя ще послужи за насочване, обединяване и концентриране на наличните ресурси в приоритетните за областта направления, както и за търсене и привличане на външни ресурси за развитие на социалните услуги на територията на областта.