Намирате се в: Начало
Бюлетин

Проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност" - бюлетин, брой 1

Проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност" Нормативна уредба - бюлетин, брой 2

Проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност" Нормативна уредба - бюлетин, брой 3

Проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност" - Отзвук от проведени обучения за крайни потребители в градовете Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково - бюлетин, брой 4

Проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност" - Административен регистър, oтзвук от съпътстващи обучения за крайни потребители в градовете Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас - бюлетин, брой 5

Проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност" - Регистър на услугите (СИНАУ), oтзвук от съпътстващи обучения за крайни потребители, проведени в градовете Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, Варна, Добрич, Търговище, Шумен - бюлетин, брой 6

Проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност" - Въвеждане на информация в модул "Годишен отчет" -  ССАО и ИСПОДСА, oтзвук от съпътстващи обучения за крайни потребители, проведени в градовете Велико Търново, Габрово, Русе, Разград, Силистра - бюлетин, брой 7 

Проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност" - Обучения за работа с ИИСДА, отзвук от съпътстващи обучения за крайни потребители, проведени в градовете София, Кюстендил, Благоевград, Перник - бюлетин, брой 8

Проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност" - Заключителна пресконференция 27 ноември 2015 г., Гранитна зала на Министерски съвет - бюлетин, брой 9

Проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - гаранция за прозрачност и ефективност" - Приключи изграждането на интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) - бюлетин, брой 10