Намирате се в: Начало
МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015

 > Информационни материали от разяснителната кампания на ЦИК, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове, както и произвеждането на национален референдум на 25 октомври 2015 г.

- Гласуване в местни избори 2015 г. pdf button

- Информационна брошура избора за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. pdf button

- Кой има право да избира общински съветници и кметове pdf button

- Бюлетини и начин на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове pdf button

- Информационна брошура за национален референдум на 25.10.2015 г. pdf button

- Кой може да гласува в националния референдум pdf button

- Бюлетина и начин на гласуване в националния референдум pdf button

- Гласуване на избиратели с увреждания pdf button

 Видео клипове:

- Активно избирателно право на местни избори на 25.10.2015 г.

- Кой има право да гласува в националния референдум

- Гласуване на избиратели с увреждания

- Избирателни списъци и избирателни секции

 

> Информационен лист за предстоящия референдум на 25.09.2015 г. pdf button

 

> Чрез следните линкове може да направите персонална справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и кметове и национален референдум:

- Справка по ЕГН

- Справка по адрес

 

 

> Координати на ОИК на територията на област Перник WordIcon

> Избори за общински съветници и кметове - презентация pdf button

> Списък на новосформирани кметства на територията на област Перник Excel 2010

 

> Протоколи от извършени проверки на основание §16 ал.1 от ЗИД на ЗГР за извършените адресни регистрации по настоящ и постоянен адрес за периода 01.07.2014г. до 30.04.2015г., на територията на общините от област Перник:

- община Брезник pdf button

- община Земен pdf button

- община Ковачевци pdf button

- община Перник pdf button

- община Радомир pdf button

- община Трън pdf button