Намирате се в: Начало Новини Проверка в общините във връзка със Закона за гражданска регистрация
Проверка в общините във връзка със Закона за гражданска регистрация

Областният управител Ирена Соколова определи служители на администрацията, които да участват в проверка на всички лица, регистрирани по постоянен и/или настоящ адрес в периода 1 юли 2014 г. – 30 април 2015 г. в област Перник.

Комисиите, формирани в 6-те общини, ще проверят спазено ли е изискването на Закона за гражданска регистрация броят на лицата, които могат да се регистрират по настоящ адрес на адреса на едно жилище. Измененията на закона определят, че тази регистрация следва да бъде направена със съгласието на собственика на жилището, и да не надвишава повече от три пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище.

В състава на комисиите се включват служители от областна администрация, представители на съответната общинска администрация, на териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи и на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Проверките ще бъдат извършвани по график до 21 август.

За резултите ще бъде изготвен протокол, който ще се оповести публично.