Намирате се в: Начало Новини ЦВЕТАНА ПИРАЛКОВА Е НОВИЯТ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК
ЦВЕТАНА ПИРАЛКОВА Е НОВИЯТ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК
  Вчера тя бе официално представена пред служителите на администрацията от областния управител инж. Иво Петров.Цветана Пиралкова бе назначена на тази позиция след спечелването на конкурс, който се проведе в Министерски съвет. Знанията, уменията и компетенциите и бяха оценявани от жури в 7 - членен състав, председателствано от Главния секретар на МС Росен Желязков.
 Цветана Пиралкова заяви, че ще разчита на професионалната компетентност на всеки един служител.  Тя сподели, че се надява на ползотворна екипна работа в областна администрация Перник.
 Сред основните задължения на Главния секретар е да ръководи, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове. Той създава условия за нормална и ефективна работа на звената на областната администрация. Секретарят утвърждава вътрешни правила за реда и организацията за административното обслужване на граждани и юридически лица.
 За успешното справяне с многото отговорности на Главния секретар, госпожа Пиралкова ще разчита на дългогодишния си административен и управленски опит.