Намирате се в: Начало Новини Проведе се първата работна среща за изготвяне на областна здравна карта
Проведе се първата работна среща за изготвяне на областна здравна карта

В областна администрация Перник се проведе първото заседание на комисия за изработване на областна здравна карта на област Перник, назначена със Заповед на Министъра на здравеопазването.

Комисията се ръководи от областния управител и в нея участват представители на общините от областта, РЗИ, РЗОК, Районна колегия на Български лекарски съюз, Районна колегия на Български зъболекарски съюз, Районна колегия на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и на представителните организации за защита правата на пациентите.

На срещата бяха обсъдени методологията за изработване на областната здравна карта и дейностите на институциите, отговорни за нейното разработване.

Областните здравни карти се създават след оценка на потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ и съответствието на лечебните заведения.

При изработването й комисията е длъжна да съобрази и достъпа до медицинско обслужване на населението, живеещо в труднодостъпните и отдалечени райони на областта.

Директорът на РЗИ представи на присъстващите направените до момента анализи, за състоянието на системата на здравеопазване в областта.

До края на следващата седмица в Дирекция „Медицински дейности” в РЗИ членовете на комисията ще подадат своите писмени предложения за изготвянето на документа.

Срокът за изготвянето на Областната здравна карта и представянето й в Министерство на здравеопазването е 23 ноември.

IMG 20150709 161709