Намирате се в: Начало Новини Проведе се финализираща пресконференция по проект "Подкрепа за заетост"
Проведе се финализираща пресконференция по проект "Подкрепа за заетост"

Областна администрация Перник проведе финализираща пресконференция по проект „Подкепа за заетост”.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съвместно с регионална дирекция „Бюро по труда” Перник.

 Със заповед на ръководителя на проекта, заместник областния управител Валентин Димитров, бяха назначени 57 човека. В рамките на 4 месеца те бяха включени в дейности, свързани с превенция и защита от бедствия, предизвиквани от обилни валежи. Работните места бяха разпределени съобразено с целенасочеността на проекта и след съгласуване с кметовете на съответните общини.

Работата по обектите стартира в началото на месец юли и приключи на 31 октомври. В рамките на проекта са почистени 24 опасни речни корита и дерета извън урбанизираните територии.

На свиканата пресконференция, ръководителят на проекта Валентин Димитров представи резултатите от извършените дейности.

„С усвоените 125 хил. Лева за заплати на наетите е свършена значима и полезна работа, която може да се види от гражданите” каза областният управител д-р Александър Александров.

Участници в пресконференцията бяха заместник областният управител Илинка Никифорова, главният секретар Цветана Пиралкова, директора на РД”Бюро по труда” Росен Симеонов и кметове на общини и кметства, участвали в проекта.

Те изразиха желанието си, програми като тази да действат целогодишно.

 

 

Разпределение на работните места и обекти по общини:
Община Перник:

Назначени 18 човека.

Почистени участъци - речното корито на Струма в извън населените места, в районите на селата Чуйпетлово, Боснек, Студена и квартал Църква.Чистени са и участъци от коритата на реките Кладнишка, Рударщица, Драгичевска и Дивотинска.

Община Радомир:

Назначени 15 човека,

Почистени са участъци речното корито на реките Диканска, Косматица, Главеш и на Струма в землището на село Прибой и дигата при мост на населеното място.

Община Трън:

Назначени 5 човека,

Почистени участъци - коритото на река Ярловска и река Ябланица в района на селата Недялково и Филиповци.
Община Брезник:

Назначени 10 човека.

Почистени участъци – речните коритата на реките Конска, Църногорска, Романска, Мала, Гоздовска, Бабешка, в районите на гр. Брезник, с. Ноевци и с. Гигинци.

Община Земен:

Назначени 5 човека.

Почистени участъци – коритата на р. Струма и р. Трклянска, в районите на гр. Земен, с. Жабляно, с. Лобош и с. Пещера

Община Ковачевци:

Назначени 5 човека.

Почистени обекти – коритата на р.Светлянска, Суходолска и Селска, в районите на с. Ковачевци, с. Светля, с. Сирищник и с. Калище.