Намирате се в: Начало Новини Държавна приемателна комисия прие строежа на оптично кабелно трасе Перник – Ковачевци
Държавна приемателна комисия прие строежа на оптично кабелно трасе Перник – Ковачевци

Държавна приемателна комисия прие строежа на оптично кабелно трасе Перник – Ковачевци.

Комисията включва представители на Областна администрация – Перник, възложителя на обекта – Изпълнителна агенция „Електронни и съобщителни мрежи и информационни системи”, представители на общините, през които преминава трасето, Областно пътно управление гр.Перник, Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” проектанта, строителния надзор и изпълнителя под председателството на главен инспектор от ДНСК.

Проекта е осъществен по оперативна програма Регионално развитие, като разрешението за строеж е издадено от областния управител на oбласт Перник през 2014 г.

По своята същност строежът е инфраструктурен - изграждена е преносна подземна електронна съобщителна мрежа, която създава връзки на точки от националната информационно - комуникационна система.

Целта е осигуряване на защитена, сигурна и надеждна инфраструктура за широколентов достъп от следващо поколение за нуждите на електронното управление и създаване на предпоставки за развитие на широколентовите услуги за гражданите и бизнеса в икономически изостанали и отдалечени райони на Република България.

Комисията единодушно одобри строежа и подписа Протокол образец 16 за приемането му.