Намирате се в: Начало Новини Д-р Александров свика среща със собствениците и ползвателите на язовири на територията на областта
Д-р Александров свика среща със собствениците и ползвателите на язовири на територията на областта

Областният управител д-р Александър Александров проведе заседание, във връзка с поддържането и състоянието на язовирите на територията на област Перник. Тя цели и проследяване на изпълнението на мерките за предотвратяване на потенциалния риск от наводнения.

Със своя заповед РД-142/17.11.2015 г., той разпореди на собствениците на хидротехнически съоръжения да изпълнят направените им предписания от междуведомсвена комисия по време на есенния преглед на съоръженията .

На срещата присъстваха собствениците и концесионерите на всички хидротехнически съоръжения /ХТС/.

По време на дискусията те докладваха, че повечето от тях са изпълнени. Остава да се изпълнят тези предписания за които се изисква изготвяне на строителни документи и тяхното съгласуване. На срещата нито един от присъстващите собственици и концесионери на ХТС в областта не изказа съмнения за безопасното им ползване и евентуален риск за населението.

Изнесени бяха данни за изправността на преливниците и крановете на основните изпускатели, чрез които се контролират водните обеми, както и проводимостта на речните корита, поемащи изпусканите води.

По отношение на ситуацията в момента д-р Александров подчерта, че нивата на реките на територията на област Перник подължават да бъдат в норма, тъй като към момента интензитета на валежите не е висок.