Намирате се в: Начало Новини Заседава Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност
Заседава Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност

Проведе се заседание на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност.

Основна цел на заседанието бе да бъде приет отчета за дейността на съвета за 2014 г. , както и да се гласува приемането на Плана за работа на съвета през 2015г. Забавянето на работата на съвета се дължи на факта, че очакваните до края на 2015г. промени в областта на борбата с корупцията, които предвиждаха създаването на нови правила за работа на държавната администрация като цяло в тази област, не станаха факт, което наложи работата на съвета да продължи по настоящия ред, регламентиран в Правилника за дейността му.

На него присъстваха представители на Областна администрация Перник, Община Брезник, Община Земен, Общински съвет Перник, РИОСВ – гр. Перник, РО „НСК” гр. Перник, РЗИ – гр. Перник, ОД „Земеделие” – гр. Перник, ДАНС – Перник, ТП на НОИ – Перник, РЗОК – гр. Перник и МБАЛ „Рахила Ангелова”.

„Корупцията е една от най-сериозните заплахи за демокрацията в България. Тя разрушава правовата държава, подкопава доверието на гражданите в демократичните ценности и възпрепятства развитието на пазарната икономика. Тъй като корупцията е нерегламентирана социална размяна на блага, която е незаконна, неморална и недопустима, то ние, в качестовто ни на представители на обществото, следва да положим максимални усилия за предотвратяването и ограничаването й” отбележи областният управител д-р Александър Александров, който е и председател на съвета.

По време на срещата бяха докладвани взетите мерки за изпълнението на националната политика в областта на превенцията и противодействието на корупцията от страна на Областна администрация Перник.

Инстутуциите са актуализирали вътрешните си правила за прилагане на Закона за обществените поръчки с оглед гарантиране ограничаването на корупционните практики при провеждане на процедури. Засилен е вътрешноадминистративният контрол относно потенциалния конфликт на интереси на служители в териториалните структури на изпълнителната власт.

Присъстващите единодушно приеха представения отчет и плана за работа, по който съветът ще продължи работата си до следващото заседание.

photo 4

photo 369