Намирате се в: Начало Новини Областният управител все участие във форум разясняващ възможностите за кандидатстване по ОП
Областният управител все участие във форум разясняващ възможностите за кандидатстване по ОП

Областният управител д-р Александър Александров участва във форум „Бизнес-закуска” на тема „Предстоящи възможности за кандидатстване по програми с европейско финансиране".

На срещата инициирана от народния представител Ирена Соколова и организирана съвместно КРИБ Перник, присъстваха кметове и заместник-кметове от областта, както и над 50 представители на индустрията от региона. Те имаха възможността да се запознаят с оперативните програми за програмен период 2014-2020 - ОП “Иновации и конкурентно-способност”, ОП “Региони в растеж”, ОП “Развитие на човешките ресурси”, ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура”, ОП “Околна среда”, ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, ОП “Добро управление”.

Областният управител поздрави организаторите за идеята да осъществят такъв тип информационен форум.

„Днешната среща ще бъде в полза, както на фирмите, така и на общините от нашата област. Чрез разясняването на оперативните програми и ценните насоки и съвети, които ще получим от лектора ни, ще допринесат за положителното развитие на областта ни и откриването на нови работни места” каза още д-р Александров.

„Вярвам, че тази среща е навременна и ще бъде полезна за всички фирми, като в бъдеще ще доведе до конкретни резултати и подобряваща се бизнес среда. Стартираме в самото начало на календарната година, защото до дни се отварят процедурите за кандидатстване по няколко от мерките на оперативните програми като "Добри и безопасни условия на труд" към МТСП и времето за приготвяне на проектните ви предложения не е много. Заедно с КРИБ Перник ще сме на разположение за съдействие и подкрепа. Днес поставяме началото на една ползотворна година с поредица от форуми, като този, даващи възможности за реален напредък на всеки от вас и подкрепящи бизнеса в нашия регион“, заяви народният представител Ирена Соколова.

Председателят на КРИБ Перник Георги Милев от своя страна заяви задоволството си от широкото присъствие на представителите на бизнеса от областта и прие това като ясен знак за нуждата от регулярни, ориентирани към резултата и тясно фокусирани бизнес форуми.

Програмният директор на дирекция „Европейски програми и проекти” Елза Григорова бе лектор на събитието. Тя представи подробно условията и сроковете за кандидатставане, и спецификата на всяка оперативна програма. Сред акцентите бе разясняване на обосновката и необходимостта от реализирането на даден проект, определянето на обща и специфични цели, целеви групи, подробното описание и обосновката на дейности, продължителността на проекта и план за изпълнение. В рамките на информационното събитие бяха разяснени в детайли и стъпките при кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по линия на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Г-жа Григорова представи примерни дейности по програма „Развитие на селските райони”, които биха представлявали интерес за участниците във форума - модернизация на производството, преработката и реализацията на хранителните продукти, подкрепа за млади земеделски производители, подобряване на достъпа до консултантски услуги и обучение, запазване на традиционните земеделски практики, особено в планинските райони, възстановяване и поддържане на земеделски земи с висока природна стойност, насърчаване на биологично растениевъдство, пчеларство и животновъдство, подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като стопански ресурс, възстановяването на горския потенциал и превенция на пожарите в горите,стартиране на микропредприятия в селските райони с приоритет в областта на преработката, подобряване на общинската пътна и ВИК инфраструктура и други.

След направената презентация бе дискутирана основната цел на форума – да се установи стабилно сътрудничество между правителството и местния бизнес, с цел използване на всички възможности за подпомагане и подобряване на икономическото състояние на област Перник.

IMG 20160106 103309

 

IMG 20160106 111238

IMG 20160106 101935