Намирате се в: Начало Новини Областната комисия по заетост обсъди предложения за план-приема за учабната 2016/2017 година
Областната комисия по заетост обсъди предложения за план-приема за учабната 2016/2017 година

Проведе се първото заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие за 2016 г.

На заседанието председателствано от д-р Александър Александров бе съгласувано предложението на професиите, по които ще се извършва държавния план-прием в училищата от област Перник за учебната 2016/2017 година, направено от РИО-Перник.

Началникът на РИО Перник Ваня Коконова презентира утвърдения и реализиран през учебната 2015-2016 година план-прием в общинските и в държавни училища и представи предложението за план-прием през следващата 2016- 2017 учебна година.

„Цялостната дейност на комисията за развитие е насочена към определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика по заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация на регионално равнище.

Ние, членовете на тази комисия, сме длъжни да приемем най-доброто и оптималното решение за да удовлетворим желанията на децата от нашата област, за да може след завършване на образованието си те да продължат да се развиват тук. Чрез изграждането на стабилна връзка с бизнеса, ще бъде предоставена възможността на учениците да придобият необходимия опит по специалността, която изучават” каза д-р Александров.

План-приемът е ръководен от политиката на Министерство на образованието и науката, която дава приоритет на професионалното образование. По предложение на предприятия на територията на община Перник, тази година в ПГОТ „Св. Иван Рилски” ще има паралелки „Плетачно производство” и „Конструиране, моделиране и технология на облекло текстил”.

След проведена дискусия, членовете на комисията гласуваха единодушно „ЗА” и подкрепиха предложението на РИО за държавен план-прием в общинските и държавни училища през 2016/2017 учебна година както следва:

След завършен 7 клас – 13 паралелки за обучение по професии и специалности;

След завършено основно образование – 10 паралелки общо за област Перник;

След завършен 6 клас- 1 паралелка в ІХ ОУ „Т. Ненков”;

След завършен 8 клас – 1 паралелка в ПУИ „Л. Каравелов”, град Перник.

 

IMG 20160118 110905

IMG 20160118 111207