Намирате се в: Начало Новини Областният управител провери още 3 язовира - Бегуновци, Горна Диканя и Слаковци
Областният управител провери още 3 язовира - Бегуновци, Горна Диканя и Слаковци

image d777cb163fa5ef54c9d40719b533d29e4afdc2effdbaa01568c9316153d8e59c V2Превантивните проверки на язовирите в област Перник продължават по утвърдения план-график.

Областният управител лично инспектира язовирите Бегуновци, Горна Диканя и Слаковци. На място присъства и заместник областният управител Валентин Димитров.

Констатирано бе изпълнение на направените предписания при последните есенно-зимни проверки. Отстранена е храстовидната и дървесна растителност на 500м след язовирните стени и са почистени отводнителните канали.

Арендаторите на два от водоемите – Бегуновци и Горна Диканя, поддържат 1/3 свободен обем. При третият язовир – Слаковци, се наблюдава леко завишение във водното ниво, за коригирането му са изготвени писмени предписания, които ще бъдат връчени на арендаторите за изпълнение.

„Безопасността на жителите в областта е на първо място. Ще продължим проверките във всички 29 язовира, за да се уверим, че всички нередности са отстранени, също така, че собствениците и арендаторите поддържат превантивно ниски нива на водата в тях, с оглед очакваното снеготопене” каза д-р Александров.