Намирате се в: Начало Новини Държавна агенция по метрологичен и технически надзор удостои с почетен плакет областния управител
Държавна агенция по метрологичен и технически надзор удостои с почетен плакет областния управител

През изминалия месец като част от есенно-зимните проверки на язовирите на територията на област Перник, областният управител, инспектира лично състоянието на 2/3 от тях. Той се увери в изпълнението на направените предписания през предишния период на превантивни проверки.

Във връзка с извършването на контролната дейност и ревизирането на язовирите в област Перник бе осъществен контакт между Областна администрация Перник и Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

Една от основните дейности на ДАМТН е извършване на повторни контролни обследвания на водоемите в страната и установяване на състоянието на техническите им съоръжения.

Експертна комисия на ДАМТН, ръководена от заместник-председателите на агенцията Гавриел Апостолов и Митко Михайлов, посети два от язовирите на територията на община Перник.

След извършената проверка, областният управител посрещна в своя кабинет експертната група и дискутираха направените констатации за покриването на изискванията, посочени в Закона за водите. Обсъдени бяха и някои конкретни възможности за подобряването на техническите съоръжения обслужващи язовирите, както и цялостното състояние на водоемите в областта.

По време на двустранната среща Гавриел Апостолов и Митко Михайлов удостоиха д-р Александров с почетен плакет на ДАМТН за принос в съвместната екипна работа.

От своя страна областният управител връчи специално изработени поименни плакети, с които изрази своята благодарност за сътрудничеството между институциите и високият професионализъм на заместник-председателите.