Намирате се в: Начало Новини Проведе се първото редовно заседание на Областния съвет по сигурност за 2016 година
Проведе се първото редовно заседание на Областния съвет по сигурност за 2016 година

Проведе се първото редовно заседание на Областния съвет по сигурност за 2016 година.

Заседанията на Областния съвет по сигурност се провеждат два пъти годишно и при необходимост. В него са включени всички териториални звена свързани със сигурността на населението и обезпечаването на населението във военно време. Такива структури са Областна дирекция на МВР, Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Териториаолна дирекция „Национална сигурност”, Окръжна прокуратура, Окръжен съд, Областен военен отдел, Регионална здравна инспекция, Български червен кръст, ЧЕЗ, ВиК и други, определени със Заповед на областния управител.

Заседанието, ръководено от областния управител д-р Александър Александров, премина по утвърдения дневен ред и при наличие на необходимия кворум.

Основна тема на срещата бе детайлното разглеждане и обсъждане на проекта на Областния план за противодействие на тероризма в област Перник.

Директорите на ОД на МВР, ПБЗН и ТД НС направиха препоръки към членовете на съвета и дадоха насоки за предприемане на конкретни действия в учрежденията, които ръководят.