Намирате се в: Начало Новини Проведе се редовно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район
Проведе се редовно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район

Проведе се редовно заседание на Регионален съвет за развитие на Югозападен район, член на който е областният управител д-р Александър Александров. Членове на съвета от област Перник са и кметовете на общините Перник и Радомир - Вяра Церовска и Пламен Алексиев.

На първото заседание председателствано от областния управител на област Кюстендил, присъстващите докладваха за изпълнението на взетите решения от предходното заседание.

Д-р Александров и Бисер Михайлов -областен управител на област Благоевград, бяха определени за представители на РСР на ЮЗР в Управляващия комитет по проект „Разработване на интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.” към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Основната цел на стратегията е устойчиво развитие на транспортния сектор на България. Тя ще бъде база за планиране на транспортни проекти, предвидени за финансиране от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР); транспортни проекти, предвидени за финансиране от Механизма за свързване на Европа; транспортни проекти, предвидени за финансиране от Държавния бюджет; транспортни проекти, предвидени за финансиране от други международни финансиращи институции, публично-частни партньорства, частно финансирани инициативи и т.н. Чрез нея ще бъде наличен анализ на нуждите на сектор транспорт, включващ всички видове транспорт – автомобилен, железопътен, вътрешноводен, морски, въздушен и интермодален. Ще бъде създадена стратегическа база от технически данни и изготвен транспортен модел, които са съобразени с национални цели и приоритети.

Друга точка от дневния ред бе представянето на информация за възможностите за финансиране на инфраструктурни проекти на общините в периода 2014-2020 г. от фонд ФЛАГ.

Мисията на Фонда, създаден през 2007 г., е да подкрепи усилията на българските общини, на сдружения или асоциации на общини (включително асоциации по ВиК), на дружества с общинско или със смесено държавно-общинско участие, в процеса на подготовката и успешното изпълнение на проекти по Оперативните програми (ОП) / Програма за развитие на селските райони (ПРСР) / Програми за Трансгранично сътрудничество (ТГС), които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности.

Представители на Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването докладваха за наличните ресурси и възможности за пълноценното използване на минералните води в Югозападния район, с цел подпомагането и развитието на туризма в общините, разполагащи с този природен ресурс.

 

image efac057e1f76615ac05b140ca266100fc960f17a3a55028a22e70c9fcaa02996 V

image 5a8a707170a91eff220458a4abcc8b0994f979fa1f5038709e17d8cda091bc67 V