Намирате се в: Начало Новини На редовно заседание Асоциацията по ВиК подписа договор с ВиК оператора
На редовно заседание Асоциацията по ВиК подписа договор с ВиК оператора

На редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Перник се сключи договор между Асоциация по ВиК – Перник и ВиК оператора – „ВиК“ ООД гр. Перник. Той бе подписан от областния управител и председател на асоциацията д-р Александър Александров и управителя на „В и К” инж. Иван Витанов, в присъствието на представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и кметовете на общините на територията на област Перник.

Договорът е за период от 15 години и включва стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, съгласно разпоредбите на Закона за водите. Според него оператора се ангажира освен да поддържа съществуващите системи, да изгражда и нови такива, също така и да направи капиталови инвистиции в размер на 4,223 млн.лв.

Приоритет на подписването му е постигането на по–високо качество и ефективност на ВиК услугите, подновяване и разширение на съществуващата ВиК система. Друга цел е възможноста за усвояване на средства от фондовете на ЕС и постигане на съответствие с европейските директиви за качество на питейните и отпадъчните води, но на социално поносима за населението цена. По този начин Асоциацията по ВиК ще подобри контрола върху предоставените от ВиК оператора услуги.