Намирате се в: Начало Новини Областният управител проведе регулярна среща с ръководителите на териториални структури
Областният управител проведе регулярна среща с ръководителите на териториални структури

На регулярната среща на областния управител д-р Александър Александров с ръководителите на териториалните структури на министерства и ведомства, бе обсъдена темата за актуализиране на старите актове за държавна собственост, съставени по искане на министерства и ведомства. Тя е необходима поради влизане в сила на кадастралните карти за Перник, Брезник и Радомир и предстоящата за Трън.

Друга точка от дневния ред бе предоставянето на възможност от 01.01.2016г. удостоверенията за наличие или липса на задължения, които се издават от органите по приходите към Националната агенция по приходите (НАП), да се набавят по служебен път от компетентния орган, пред който е заявена административната услуга.

„Имаме уверението на НАП, че предстои разработването на електронна услуга, което ще позволи подаването на искането и по електронен път” заяви д-р Александров.

Удостоверението се издава в следните срокове:

  • 7-дневен срок от постъпване на искането, когато е подадено в компетентната ТД/офис на НАП;
  • 14-дневен срок от постъпване на искането, когато е подадено чрез друга ТД/офис на НАП.
  • IMG 0067