Намирате се в: Начало
Бюро по труда Перник уведомява, че разполага с финансови средства по Закона за насърчаване на заетостта
 
Насърчителни мерки и финансови средства, за които ДБТ може да сключва договори с работодатели. (Обявяват се на основание чл.50, ал. 3, т.1 от ПП ЗНЗ)
Насърчителни мерки за обучение и заетост - по реда и условията на ЗНЗ Средства
/в лева/
    ДБТ ПЕРНИК
1 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) 2 464
2 Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване   безработни лица до 29-год. възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) 2 249
3,1 Насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване   безработни лица до 29 - год. възраст (чл 41а от ЗНЗ) 2 443
3,2 Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29 - год. възраст (чл 41а от ЗНЗ) 840
4 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ) 0
5 Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) 9 111
6 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) 2 467
7 Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) 840
     
   Заявки за свободните работни места и съответните документи по процедурата могат да се подават: в работното време на ДБТ Перник, ул. Радомир № 1 ет.4 ст.4 за периода: от 04.04.2016г. вкл. до 10.04.2016г. вкл.