Намирате се в: Начало Новини Областната транспортна схема ще бъде актуализирана след взети решения на редовно заседание на ОКТ
Областната транспортна схема ще бъде актуализирана след взети решения на редовно заседание на ОКТ

Проведе се редовно заседание на Областната комисия по транспорт.

На председателстваното от областния управител д-р Александър Александров заседание, присъстваха представители на общините, Изпълнителна агенция ”Железопътна администрация”, Изпълнителна агенция ”Автомобилна администрация”, Областно пътно управление,Браншови организации и др.

По предварително обявен дневен ред бяха обсъдени промени, предложени от общините Перник, Радомир и Земен. В хода на заседанието комисията гласува закриването на автобусни линии, които не се изпълняват, но фигурират в Oбластната транспортна схема, утвърдена през 2011г.

Всички взети решения на комисията ще бъдат отразени в актуализацията на Областната транспортна схема. Утвърдената от областния управител, транспортна схема ще бъде публикувана на сайта на Областна администрация Перник, от където гражданите ще могат да се запознаят с новите разписания на линиите, обслужващи областта.