Намирате се в: Начало Новини Заседание на епизоотична комисия
Заседание на епизоотична комисия

Областният управител д-р Александър Александров свика заседание на епизоотичната комисия по искане на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ във връзка с констатирани огнища на болестта заразен нодуларен дерматит в с. Воден и с. Черногорово, намиращи се в община Димитровград, област Хасково.

На заседанието присъстваха представители на службите и звената, имащи отношение към появата, разпространението, предотвратяването и лечението на зарази и епидемии.

„Свикването на днешното заседание цели да бъдат обсъдени и въведени извънредни мерки за недопускане появата и разпространението на болестта на територията на нашата област„ отбеляза д-р Александров.

Въведени са забрани за движението на едри преживни животни ипровеждането на пазари и изложби на едри преживни животни на територията на областта.

Организирано е извършването на клинични прегледи два пъти седмично на животни от рисковия вид, както и свикването на общински епизоотични комисии, които ще трябва да разпространят важна информация за болестта сред населението.

На сайта на Областна администрация са публикувани предприетите мерки за недопускане появата и разпространението на болестта заразен нодуларен дерматит на територията на област Перник.