Намирате се в: Начало Новини Стартира стипендиантската програма на Ромски Образователен Фонд за академичната 2016-2017 година
Стартира стипендиантската програма на Ромски Образователен Фонд за академичната 2016-2017 година

Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) организира открит конкурс на база академични постижения за студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторантска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Молдова, Румъния, Русия, Словакия, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Хърватска, Черна гора и Чехия.
Основната целта на Ромски Образователен Фонд е да спомага за заличаването на разликата в образованието на ромите и неромите чрез политики и програми, които подпомагат качественото образование на ромите, включително десегрегацията на образователната система.

Стипендиантска кампания 2016-2017 на РОФ стартира от 8 април 2016 г. Заинтересованите кандидати могат да кандидатстват за следните стипендиантски програми на РОФ/СП:

  • Стипендиизастудентиотромскипроизход, РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Program, RMUSP);
  • Стипендии за обучение по право и хуманитарни науки (LHP);
  • Програма за стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи, РХСП (Roma Health Scholarship Program, RHSP);
  • Стипендии за обучение на роми в чужбина (RISP).

Срокове за кандидатстване

RMUSP

   Краен срок за Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария и Косово: 11 май 2016 г.

     Краен срок за Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия и Турция: 13 май 2016 г.

LHP (Молдова, Русия, Украйна)

Краен срок: 16ти Май, 2016.

RHSP (България, Македония, Румъния, Сърбия)

Краен срок: 11ти Май, 2016.

 

Допълнителна информация може да получите на интернет страницата на Ромския образователен фонд