Намирате се в: Начало Новини ШИРОК ОТЗВУК ПРЕДИЗВИКА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ШИРОК ОТЗВУК ПРЕДИЗВИКА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 Основните аспекти в проекта за училищен закон бяха представени от Анелия Андреева, директор на Националния институт за обучение на директори и ръководител на експертната група, изготвила текста. Принципно нова философия и подход към ученика и същността на образователния процес са залегнали в проекта - ученето да се възприема като участие, а учителят да бъде партньор, който води детето по пътя към придобиване на знанието. Предвижда сеи по-ранната социализация на децата, които ще тръгват на училище на 5 години.

 Друга новост в проектозакона предвижда основното образование да се приключва в 7-ми клас и да има два гимназиални етапа. Налагат  се корекции в учебните програми и значителното облекчаване на учебното съдържание. На децата до 4 клас ще бъдат поставяни бележки само с думи, без числово изражение, както и ще могат да преминават в по-горен клас с една слаба оценка.  Специалистите от работната група са поставили акцент и върху подкрепата и грижата за децата със специални образователни потребности.

 Ще бъдат веведени държавни образователни стандарти, които да дефинират добрия учител и професионалист. Подготвя се и стандарт за училищна среда, който ще включва оценка на материалната база, състоянието на училищната библиотека, компютърната база, здравното обслужване, охраната. 

 В кръглата маса участваха и зам.областният управител Радослав Йорданов, началникът на  РИО – Перник Ваня Коконова и експертите Георги Богданов - изпълнителен директор на Национална мрежа за децата, д-р Румен Петров от НБУ и Петър Зарев от НИ за обучение и квалификация.

 Темата предизвика широко обществено обсъждане в залата. Бяха направени много предложения, които ще бъдат оформени в новия закон, който се очаква да бъде внесен за одобрение в парламента наесен.

ШИРОК ОТЗВУК ПРЕДИЗВИКА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ШИРОК ОТЗВУК ПРЕДИЗВИКА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ