Намирате се в: Начало Новини ЕНТЕРОВИРУСЕН ЕНТЕРОКОЛИТ Е ПРИЧИНАТА ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО НА 15 ДЕЦА, ЛАГЕРУВАЛИ ОТ 15 ДО 25 ЮЛИ В НДЕК КОВАЧЕВЦИ
ЕНТЕРОВИРУСЕН ЕНТЕРОКОЛИТ Е ПРИЧИНАТА ЗА ЗАБОЛЯВАНЕТО НА 15 ДЕЦА, ЛАГЕРУВАЛИ ОТ 15 ДО 25 ЮЛИ В НДЕК КОВАЧЕВЦИ

10 възрастни лица са придружавали групата на лагерниците. Сред тях няма  заболели. Няма болни деца и възрастни от другите две групи, установиха специалистите. Направените хранителни проби показват, че не се изолират патогенни микроорганизми, т.е. храната не е източник на зараза за консумиралите я лица, подтвърди д-р Стаменова.

 Взетите проби за микробиологичен анализ от ръцете и работното облекло на кухненския персонал са отрицателни, което показва, че качеството на извършваната дезинфекция отговаря на изискванията. Пробата на водата за пиене, взета от чешма в кухненския бокс, съответства на изискванията на Наредба №9/2001 г. на МЗ. Пробатата на вода от басейна отговаря на разпоредбите в Инструкция № 34.

  Резултатите от всички изследвания показват, че пътят на предаване на инфекцията е контактно-битов, подтвърдиха специалистите. Заболелите деца бяха изписани от пернишката многопрофилна болница в добро състояние в края на миналата седмица.