Намирате се в: Начало Новини БЪДЕЩЕТО НА УЧИЛИЩАТА В ЗЕМЕН, РАДОМИР И КОВАЧЕВЦИ ОБСЪЖДАХА НА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
БЪДЕЩЕТО НА УЧИЛИЩАТА В ЗЕМЕН, РАДОМИР И КОВАЧЕВЦИ ОБСЪЖДАХА НА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 Статутът на защитеното училище осигурява допълнително държавна подкрепа на училища в малки населени места. Така се облекчават общинските бюджети, които задължително отделят собствени приходи за дофинансиране на училищата с малък брой ученици, каквито по принцип са школата в малките селища.

 Право на всяка община е да кандидатства с предложение за включване на училище в списъка на защитените. Представените кандидатури трябва да отговарят на определени изисквания. Едно от тях е в близост от 20 км. да няма друго училище.        

 Областният управител инж. Иво Петров спря решението на общински съвет в Ковачевци. В мотивите си той се позова на изводите, направени след проверка на инспектората в училищата в с. Сирищник и с. Калище. Според експертите, по-доброто решение за оптимизиране на училищната мрежа е закриване на училището в с. Калище. Това ще даде възможност на школото в с. Сирищник да кандидатства за държавна субсидия като защитено училище.

 Решението на община Ковачевци, както и близкото отстояние на учебните заведения едно от друго в югозападния регион на областта, може да попречи на училищата в Земен и в с. Извор да получат статут на защитени.

 Главният секретар на МОНМ Красимир Вълчев сподели с участниците в дискусията, че предложението за затваряне на едно учебно заведение идва от конкретната община, а образователният министър Сергей Игнатов подтвърждава или отхвърля направеното предложение. Той още не се е произнесъл по казуса в Ковачевци. Красимир Вълчев заяви, че съществува проблем и в двете училища в района. През изминалата учебна година в Сирищник и в Калище са се обучавали по 12 ученика.                          

 Когато става въпрос за преструктуриране на училищна мрежа в малка община, това неизбежно се отразява и на мрежата от училища на съседните общини. В този смисъл важно е подобни проблеми да бъдат разглеждани и от регионална гледна точка, за да бъдат оценявани ползите и ефектите от местните управленски решения, заяви секретарят на образователното министерство.

 С участието в дискусията на представители на общините и на специалисти в сферата на образованието, областният управител инж. Иво Петров за пореден път демонстрира желанието си за диалогичност и споделяне на всички гледни точки при обсъждане на даден проблемен казус.

 Народният представител Ирена Соколова заяви, че се е ангажирала с конкретния проблем, след като кметовете на тези общини са споделили с нея своите притеснения за бъдещето на училищата в региона. Със запазването на училището в с. Калище не може да се решава една регионална политика, без тя да се синхронизира с областната образователна политика, когато става въпрос за децата и училищата, а не за собственически решения, бе категорична тя. 

Красимир Вълчев и Ирена Соколова отговориха на въпроси, касаещи началото на новата учебна година. Акцентът в тази част от срещата беше поставен върху готовността на общините от югозападната част на областта да обхванат 5-годишните в задължително предучилищно обучение.