Намирате се в: Начало Новини СОЦИАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ И СЕМЕЙСТВА С НИСКИ ДОХОДИ
СОЦИАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ И СЕМЕЙСТВА С НИСКИ ДОХОДИ

 Сред основните показатели е отчитането на относителния дял на подпомаганите чрез месечни социални помощи деца спрямо общият брой на децата в общината. Ще се събира обобщена статистическа информация за броя на   многодетните семейства (с 3 и повече деца), които получават месечни социални помощи. Ще се отчита и равнището на безработица в съответния регион. Изборът на критериите се основава на необходимостта проектът да бъде насочен към тези общини, където ще може да се обхванат най-много уязвими деца и семейства, сподели Симеонова. 

 От област Перник за представяне на идейни проекти по Проекта за социално включване ще бъдат поканени община Перник – областен център, както и общините Трън, Радомир и Земен.       

 На срещата в социалното министерство, областният управител инж. Иво Петров заяви, че ще окаже подкрепа и съдействие на общините от област Перник, за да се развива тази услуга в региона ни и със съвместни усилия да се помогне на повече деца и бедни многодетни семейства.    

Проектът за социално включване ще се реализира със заем от Световната банка в размер на  40 млн. евро, като се очаква да бъдат финансирани най-малко 55 проекта.