Намирате се в: Начало Новини ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРОВЕРИ ГОТОВНОСТТА НА УЧИЛИЩАТА В ОБЛАСТТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРОВЕРИ ГОТОВНОСТТА НА УЧИЛИЩАТА В ОБЛАСТТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

 Община Радомир няма средства за финансиране на маломерните паралелки в НУ „Любословие”, което означава, че предстои закриване на училището. Във връзка с предстоящото закриване на учебното заведение в с. Сирищник, в качеството си на работодател, директорът е предприел действия по освобождаване на персонала и пренасочване на учениците.

 Училищата и детските градини от област Перник са обезпечени с необходимите учебници и учебни помагала за новата учебна година.

 Общото изпълнение на държавния прием за учебната 2010 – 2010 г. В област Перник е 73 % (при средно за страната 66 %).