Намирате се в: Начало Новини ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПОДПИСАХА ПРОЕКТА ЗА ЗДРАВНА КАРТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПОДПИСАХА ПРОЕКТА ЗА ЗДРАВНА КАРТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
 

 Д-р Григорова сподели, че при изготвяне на областната здравна карта, членовете на комисията са се съобразили с предложенията на представителите на общините Брезник и Радомир, защото и в двете населени места е наличен проблем в болничното здравеопазване. В град  Радомир болницата не функционира от началото на годината по икономически причини,  а в град Брезник болницата няма договор със здравната каса. Областният проект предвижда болниците в Брезник и Радомир да останат да функционират като болници за долекуване.

 По отношение на извънболничната помощ са определени минималния брой специалисти и минимален брой легла. Запазване на съществуващия брой легла в Профилакториума и в Белодробната болница е едно от предложенията, което членовете на комисията за заложили в проекта за  здравна карта на област Перник. След като бъде одобрена, областната здравна карта ще се превърне в част от Националната здравна карта, която трябва да стане факт до края на 2010 год.