Намирате се в: Начало Новини ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СВИКВА ЩАБА ЗА ПОДГОТОВКАТА ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СВИКВА ЩАБА ЗА ПОДГОТОВКАТА ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН

 

 В заседанието ще участват членовете на щаба за координация и кметовете на общини. Заседанието ще протече при следния дневен ред:  

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

За провеждане на заседание с  Областния  щаб за координация на СНАВР  при снегонавявания и обледявания / 06.10.2010 г. / 

1.     Готовност на общините за работа при усложнена зимна обстановка.                 

Докладват: кметовете на общини 

2.     Готовност на Областните структури и дружества за работа при тежки зимни условия.    

Докладват: ръководителите на областни структури и  дружества.