Намирате се в: Начало Новини ОБЛАСТНАТА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ ПРИЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН ЗА СВОЯТА РАБОТА
ОБЛАСТНАТА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ ПРИЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН ЗА СВОЯТА РАБОТА

 Днес членовете на комисията приеха организационен план за своята работа. Те уточниха разпределението на заявленията във всички кметства в района. В хода на дискусията като основен проблем бе посочен въпроса с актуализирането на преброителните списъци и районирането. Към настоящия момент съществува проблем в община Перник и селата Витановци, Зидарци, Големо Бучино, поради преименуване на улиците и номерацията им.  По предложение на зам. областния управител Радослав Йорданов от НСИ ще бъде поискан класификатор на пътните артерии.

 

 Около 1000 преброители и контрольори ще участват в преброяването в област Перник. Всеки преброител ще има за задача да събере информация за 80 сгради и 250 жители. От 10 ноември до 10 декември в общинските избирателни комисии, желаещите да бъдат преброители, следва да подадат заявление, към което се прилагат европейски формат на автобиография на кандидата и копие от завършена образователна степен.  Преброителите трябва да бъдат със завършено най-малко средно образование и без криминални прояви. Предимство ще имат лицата, които са с административен опит или работят в социалната сфера. Ще се разчита и на големия резерв от студенти като преброители. В определени населени места ще се разчита  и на съдействието на представители на етносите, както и на кметовете, уточни председателят на комисията Радослав Йорданов.

 До 15 декември 2010 г. в ТСБ – Перник ще разполагат със списъка на одобрените преброители. Те ще подписват и клетвена декларация, че нямат право да разпространяват събраната в хода на преброяването информация. Получените данни ще се използват само със статистически цели.

 Към преброителите ще се определят контрольори и придружители, на които ще се издадат служебни карти с имената и срок на валидност на документа.

 Преброяването ще се осъществи в рамките на 14 дни, от 8 до 20 часа, включително събота и неделя. Гражданите следва да осигурат достъп до жилищата си и да съдействат за предоставянето на необходимата статистическа информация.

 Много добра възможност в организацията на този процес е преброяването в Интернет.