Намирате се в: Начало Новини ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВЪРНА ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В ОБС-ПЕРНИК КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО РЕШЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАМЯНА ПОЛЗВАНЕТО НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ-ОБЩИНСКА И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВЪРНА ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В ОБС-ПЕРНИК КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО РЕШЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ЗАМЯНА ПОЛЗВАНЕТО НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ-ОБЩИНСКА И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

 Позицията на областния управител е, че това решение е взето в нарушение на Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане, тъй като Общинския съвет в Перник е дал съгласието си, без да изиска задължителното становище на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Управлението на имотите  - държавна собственост дава право на ведомствата да ги владеят за своя сметка и на своя отговорност, но винаги от името на държавата. Това решение е взето и без да се изиска становището на областния управител.

 

 Приемайки и обсъждайки мотивите на областния управител инж. Иво Петров, на своето извънредно заседание от 02.11.2010 г., Общинският съвет взема решение да отмени своето решение № 635.