Намирате се в: Начало Новини СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С АКСТЪР ОФИС
СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С АКСТЪР ОФИС

 Използването на програмата ще подобри административното обслужване на гражданите в област Перник. Качествената промяна се изразява и в това, че гражданите ще получават отговор на своите писма, по-рано от установения краен срок. Сред предимствата на последната версия на Акстър офис са електронната обработка на документите и значително намаляване на разходите за хартия. Всеки документ, който постъпва в областната администрация, ще се сканира и по електронен път ще се придвижва към съответните служители.

 Областният управител и управленският екип очакват подобряване на контрола по хоризонталата и вертикалата в администрацията.

СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С АКСТЪР ОФИС

СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С АКСТЪР ОФИС