Намирате се в: Начало Новини АВСТРИЙСКИ ФИРМИ ПРОЯВИХА ИНТЕРЕС ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОБЯВИ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ИНЖ. ИВО ПЕТРОВ
АВСТРИЙСКИ ФИРМИ ПРОЯВИХА ИНТЕРЕС ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОБЯВИ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ИНЖ. ИВО ПЕТРОВ

 170 представители на австрийски фирми и други икономически структури и сдружения проявиха интерес към българското представяне и взеха участие във форума.

 Събитието официално бе открито от д-р Р.Шенц, вицепрезидент на Федералната икономическа камара на Австрия. Във встъпителните си думи той подчерта, че България е важен партньор на Австрия и че австрийските инвестиции ще се разширяват и извън традиционните инфраструктурни и енергийни проекти.

 Н.Пр. посланик Ради Найденов изрази задоволството си от организирането на Бизнес форума, който дава добри възможности за развитието на двустранните търговско-икономическите отношения.

 При представянето на област Перник, областният управител инж. Иво Петров акцентира върху възможностите на региона за икономическо и стопанско развитие, за културен туризъм и отдих. Представени бяха и мащабните проекти, които българското правителство разработва и тези, по които очаква чуждестранни инвестиции.

 Над 30 фирми от областта бяха поканени от областния управител да присъстват на бизнес форума. Възможност за пряко участие подтвърдиха две фирми - „Хидрострой”и  „Самард – 58”. Голям интерес у представители на австрийския бизнес предизвикаха проектите на фирма „Хидрострой” за изграждане на пречиствателни станции и съоръжения. Над 10 фирми бяха представени задочно с презентационни и рекламни материали. Дейността на Пернишката търговско-промишлена палата бе представена от председателя и  - г-жа Бойка Павлова.

 „Този форум бе една добра възможност за осъществяване на диалог и сътрудничество, както и за изграждане на успешни бъдещи партньорства”, заяви областният управител  инж. Иво Петров.

 Изпълнителният директор на Агенцията за Инвестиции г-н Борислав Стефанов представи инвестиционните възможности в България в рамките на Европейската дунавска стратегия. В презентацията си той разгледа условията, които правят България атрактивна страна за инвестиране /политическа и икономическа стабилност, ниски разходи за правене на бизнес, стабилна валута, стратегическо географско местоположение, стимулиране от страна на държавата за чуждите инвеститори, високообразована работна ръка и др./.

 Д-р Михаел Ангерер, търговски представител на Австрия в България, разгледа актуалното икономическо състояние в България и развитието на българската икономика и тенденциите след излизането от кризата и подчерта, че до 2013г. за България са предвидени 10 милиарда евро по различни европейски програми.

 След приключването на информационната част се проведоха индувидуални разговори между представители на регионите и фирмите от Русе и Перник и австрийските участници във форума. Активни бяха разговорите и двустранните контакти между австрийските и българските участници във форума в областта на корабоплаването, металообработването, текстилната промишленост, консултантските услуги и други.

 На щанда с рекламни материали на фирмите от област Перник, участниците във форума можеха да дегустират вкусовите качества и достойнства на местни, млечни и сладкарски изделия, произведени от фирмите Прим”, „Вамид” ООД и Мелбон.

 След презентирането на област Перник, инж. Иво Петров даде специално интервю за виенското издание “Българите в Австрия”.

 По инициатива на областния управител ще се търси сътрудничеството и партньорството на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на Министерство на външните работи за организирането на подобни форуми и в други европейски страни, с цел популяризиране на област Перник. Подобни събития осигуряват институционална подкрепа за местния бизнес, представен главно от малки и средни предприятия, за промотиране на дейността им и осигуряване на възможност за осъществяване на реални партньорски контакти.

Областният управител инж. Иво Петров представи бизнес климата и възможностите за инвестиции в област Перник на Бизнес форум в австрийската столица - Виена.  Събитието се проведе на 09.11.2010 г. и бе организирано от Службата по търговско-икономическите въпроси на посолството ни във Виена, съвместно с Федералната икономическа камара на Австрия. От българска страна във форума участваха Н.Пр. посланик Ради Найденов, Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, Валери Андреев, директор на Национална компания Индустриални зони, делегации от Перник и Русе.  170 представители на австрийски фирми и други икономически структури и сдружения проявиха интерес към българското представяне и взеха участие във форума.  Събитието официално бе открито от д-р Р.Шенц, вицепрезидент на Федералната икономическа камара на Австрия. Във встъпителните си думи той подчерта, че България е важен партньор на Австрия и че австрийските инвестиции ще се разширяват и извън традиционните инфраструктурни и енергийни проекти.  Н.Пр. посланик Ради Найденов изрази задоволството си от организирането на Бизнес форума, който дава добри възможности за развитието на двустранните търговско-икономическите отношения.  При представянето на област Перник, областният управител инж. Иво Петров акцентира върху възможностите на региона за икономическо и стопанско развитие, за културен туризъм и отдих. Представени бяха и мащабните проекти, които българското правителство разработва и тези, по които очаква чуждестранни инвестиции.  Над 30 фирми от областта бяха поканени от областния управител да присъстват на бизнес форума. Възможност за пряко участие подтвърдиха две фирми - „Хидрострой”и „Самард – 58”. Голям интерес у представители на австрийския бизнес предизвикаха проектите на фирма „Хидрострой” за изграждане на пречиствателни станции и съоръжения. Над 10 фирми бяха представени задочно с презентационни и рекламни материали. Дейността на Пернишката търговско-промишлена палата бе представена от председателя и - г-жа Бойка Павлова.  „Този форум бе една добра възможност за осъществяване на диалог и сътрудничество, както и за изграждане на успешни бъдещи партньорства”, заяви областният управител инж. Иво Петров.  Изпълнителният директор на Агенцията за Инвестиции г-н Борислав Стефанов представи инвестиционните възможности в България в рамките на Европейската дунавска стратегия. В презентацията си той разгледа условията, които правят България атрактивна страна за инвестиране /политическа и икономическа стабилност, ниски разходи за правене на бизнес, стабилна валута, стратегическо географско местоположение, стимулиране от страна на държавата за чуждите инвеститори, високообразована работна ръка и др./. Д-р Михаел Ангерер, търговски представител на Австрия в България, разгледа актуалното икономическо състояние в България и развитието на българската икономика и тенденциите след излизането от кризата и подчерта, че до 2013г. за България са предвидени 10 милиарда евро по различни европейски програми. След приключването на информационната част се проведоха индувидуални разговори между представители на регионите и фирмите от Русе и Перник и австрийските участници във форума. Активни бяха разговорите и двустранните контакти между австрийските и българските участници във форума в областта на корабоплаването, металообработването, текстилната промишленост, консултантските услуги и други. На щанда с рекламни материали на фирмите от област Перник, участниците във форума можеха да дегустират вкусовите качества и достойнства на местни, млечни и сладкарски изделия, произведени от фирмите Прим”, „Вамид” ООД и Мелбон.   След презентирането на област Перник, инж. Иво Петров даде специално интервю за виенското издание “Българите в Австрия”.  По инициатива на областния управител ще се търси сътрудничеството и партньорството на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на Министерство на външните работи за организирането на подобни форуми и в други европейски страни, с цел популяризиране на област Перник. Подобни събития осигуряват институционална подкрепа за местния бизнес, представен главно от малки и средни предприятия, за промотиране на дейността им и осигуряване на възможност за осъществяване на реални партньорски контакти.

Областният управител инж. Иво Петров представи бизнес климата и възможностите за инвестиции в област Перник на Бизнес форум в австрийската столица - Виена.  Събитието се проведе на 09.11.2010 г. и бе организирано от Службата по търговско-икономическите въпроси на посолството ни във Виена, съвместно с Федералната икономическа камара на Австрия. От българска страна във форума участваха Н.Пр. посланик Ради Найденов, Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, Валери Андреев, директор на Национална компания Индустриални зони, делегации от Перник и Русе.  170 представители на австрийски фирми и други икономически структури и сдружения проявиха интерес към българското представяне и взеха участие във форума.  Събитието официално бе открито от д-р Р.Шенц, вицепрезидент на Федералната икономическа камара на Австрия. Във встъпителните си думи той подчерта, че България е важен партньор на Австрия и че австрийските инвестиции ще се разширяват и извън традиционните инфраструктурни и енергийни проекти.  Н.Пр. посланик Ради Найденов изрази задоволството си от организирането на Бизнес форума, който дава добри възможности за развитието на двустранните търговско-икономическите отношения.  При представянето на област Перник, областният управител инж. Иво Петров акцентира върху възможностите на региона за икономическо и стопанско развитие, за културен туризъм и отдих. Представени бяха и мащабните проекти, които българското правителство разработва и тези, по които очаква чуждестранни инвестиции.  Над 30 фирми от областта бяха поканени от областния управител да присъстват на бизнес форума. Възможност за пряко участие подтвърдиха две фирми - „Хидрострой”и „Самард – 58”. Голям интерес у представители на австрийския бизнес предизвикаха проектите на фирма „Хидрострой” за изграждане на пречиствателни станции и съоръжения. Над 10 фирми бяха представени задочно с презентационни и рекламни материали. Дейността на Пернишката търговско-промишлена палата бе представена от председателя и - г-жа Бойка Павлова.  „Този форум бе една добра възможност за осъществяване на диалог и сътрудничество, както и за изграждане на успешни бъдещи партньорства”, заяви областният управител инж. Иво Петров.  Изпълнителният директор на Агенцията за Инвестиции г-н Борислав Стефанов представи инвестиционните възможности в България в рамките на Европейската дунавска стратегия. В презентацията си той разгледа условията, които правят България атрактивна страна за инвестиране /политическа и икономическа стабилност, ниски разходи за правене на бизнес, стабилна валута, стратегическо географско местоположение, стимулиране от страна на държавата за чуждите инвеститори, високообразована работна ръка и др./. Д-р Михаел Ангерер, търговски представител на Австрия в България, разгледа актуалното икономическо състояние в България и развитието на българската икономика и тенденциите след излизането от кризата и подчерта, че до 2013г. за България са предвидени 10 милиарда евро по различни европейски програми. След приключването на информационната част се проведоха индувидуални разговори между представители на регионите и фирмите от Русе и Перник и австрийските участници във форума. Активни бяха разговорите и двустранните контакти между австрийските и българските участници във форума в областта на корабоплаването, металообработването, текстилната промишленост, консултантските услуги и други. На щанда с рекламни материали на фирмите от област Перник, участниците във форума можеха да дегустират вкусовите качества и достойнства на местни, млечни и сладкарски изделия, произведени от фирмите Прим”, „Вамид” ООД и Мелбон.   След презентирането на област Перник, инж. Иво Петров даде специално интервю за виенското издание “Българите в Австрия”.  По инициатива на областния управител ще се търси сътрудничеството и партньорството на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на Министерство на външните работи за организирането на подобни форуми и в други европейски страни, с цел популяризиране на област Перник. Подобни събития осигуряват институционална подкрепа за местния бизнес, представен главно от малки и средни предприятия, за промотиране на дейността им и осигуряване на възможност за осъществяване на реални партньорски контакти.