Намирате се в: Начало Новини КРЪГЛА МАСА „СПОДЕЛЕНА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"
КРЪГЛА МАСА „СПОДЕЛЕНА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"

 

 Дискусията си постави за цел да се подобри сътрудничеството между отделните институции и да се обединят усилията на всички заинтересовани страни за създаване и поддържане на благоприятни условия за качествено обучение и възпитание на децата и учениците в областта в добра среда.

 Бяха представени структурата на образователната сфера и съответните ангажименти по грижата и осигуряване на безопасност за децата.

 В презентацията си председателят на СРСНПРБ г-н Самуил Шейнин, който е и директор на професионална гимназия, посочи пропуски, които възпрепятстват желаното развитие на училищната среда.

 Представителите на различните институции изразиха подкрепа на инициативата и споделиха идеи за постигане на по-добър синхрон при изпълнение на общи задачи.

 Областна администрация се ангажира подобни срещи да бъдат организирани по всички секторни политики, както и с изработването на координиращ механизъм, целящ подобряване на работата на отделните структури и на общите дейности като цяло.

КРЪГЛА МАСА  „СПОДЕЛЕНА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА

КРЪГЛА МАСА  „СПОДЕЛЕНА ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА