Намирате се в: Начало Новини ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНЖ. ИВО ПЕТРОВ - ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНЖ. ИВО ПЕТРОВ - ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

Загиват и биват осакатявани предимно хора с жизнени възможности. Хората, семействата и обществото като цяло понасят огромни загуби. В рамките на Европейския съюз загубите от пътнотранспортни произшествия през 2010г. възлизат на над 130 милиарда евро.

 

 Днес в условията на всеобща световна криза следва още по-съсредоточено да се вгледаме в нашето поведение като пешеходци, водачи и пътници, като родители, като братя и сестри, като организатори и администратори, тъй като безопасността на движението е преди всичко споделена отговорност.

 Повечето от инцидентите по пътищата са предсказуеми и могат да бъдат предотвратени. Необходими са ни повече толерантност, уважение, предвидливост, солидарност за ограничаване на грешките, които водят до тези безсмислени нещастия по пътищата.

 Ние все по-ясно трябва да осъзнаем, че нарушенията на правилата за движение по пътищата са заплаха за нашето здраве и бъдеще!

 Нека заедно всички институции и участници в движението, с повече воля и упоритост, обединим усилията си и от възпоменание към жертвите пристъпим към конкретни действия за постигане на нова култура в движението и направим нашите пътища по-безопасни за всички.