Намирате се в: Начало Новини НЯМА РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА ШАП ПО ЖИВОТНИТЕ В ОБЛАСТ ПЕРНИК
НЯМА РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ НА ШАП ПО ЖИВОТНИТЕ В ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

1. Да се проведат заседания на Общинските епизоотични комисии, на които да се запознаят членовете им с епизоотичната обстановка.

Срок:21.01.2011г.

Отг.:Кметовете на общини

2. Да се извършат клинични прегледи  за шап. Директорът на РВМС гр.Перник да организира незабавното извършване на клинични прегледи за шап.

Срок:14.01.2011г.                                                                                       Отг.: Директора на РВМС – Перник

 

 

3. Да се определят със Заповед на директора на РВМС диагностични екипи за област Перник.

Срок:14.01.2011г.                                                                                                                                                 Отг.: Директорът на РВМС – Перник

 

4. Официалният ветеринарен лекар на община Перник, съвместно с Общинска полиция, да засилят контрола върху нерегламентираната търговия с животни  и суровини на територията на

гр. Перник .

Срок:15.01.2011г.

Отг: Директорът на РВМС – Перник,

Директорът на ОД на МВР

 

5. Да  се организира наблюдение за наличие на клинични признаци и промяна в поведението на възприемчивите към шап диви животни.

Срок: постоянен

Отг.:Директорът на РВМС,

Директорът на изпълнителна агенция по горите

 

6. Да засилят контрола по отношение движението на живи животни, като същите се придружават с необходимите ветеринарни документи.

Срок: постоянен

Отг.:Директорът на ОД на МВР

Началникът на ОО”КД-ДАИ” – Перник

 

7. Собствениците на животновъдни обекти да въведат строги мерки за биосигурност и недопускане на външни лица в обектите.

Срок: постоянен

Отг.:Директорът на РВМС - Перник