Намирате се в: Начало Новини СЪДЪТ РЕШАВА ЗА СЪДБАТА НА „РАЯНЦИ ”
СЪДЪТ РЕШАВА ЗА СЪДБАТА НА „РАЯНЦИ ”

 Основното предназначение на водоснабдителната група „Раянци” е водоснабдяването на четири от общините в област Перник: Перник, Радомир, Земен и Ковачевци. Язовир „Раянци” е проектиран като многогодишен изравнител и ще задоволява питейно-битовите нужди на горепосочените общини и при няколко поредни сухи години.

 

 Доизграждането на язовирите е залегнало и като един от приоритетите в Националната стратегия за регионално развитие на РБългария за периода 2005 – 2015 г. и в Националния план за развитие на РБългария за периода 2007 – 2013 г.