Намирате се в: Начало Новини ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

 Сградата, в която сега се помещава администрацията, е построена през 1976 год., на 14 етажа, с масивна стоманобетонова конструкция, с предназначение за обществено административно обслужване.

 Сегашният вид и състояние на деловодството на ОА Перник и приемната за граждани,  не отговарят на съвременните изисквания за достъпност на средата, достатъчност на информацията, прозрачност и качествено обслужване. Няма обособен самостоятелен вход за външните посетители, оформен и отговарящ на действащите нормативни документи. Площите на двете помещения за административно обслужване не позволяват разкриване на второ гише.

 Вътрешният двор не е ремонтиран от построяването на сградата (от 1976 г.) и не се използва. Дограмата по фасадите не е подменяна, а облицовката от мраморни плочи е опасна – има паднали плочи.

 Всички необходими реконструкции и строително-монтажни дейности по проекта ще бъдат реализирани в рамките на настоящата календарна година. За целта по проекта са одобрени и ще бъдат отпуснати 137 701 лв.

 Проектът на Областна администрация – Перник се пребори за финансиране в условия на сериозна конкуренция. 29 са общо одобрените проекто-предложения, разработени и представени от общини и областни администрации в страната.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО  „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЕРНИК СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО  „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”