Намирате се в: Начало Новини ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПРЕДСТАВИ ДОКЛАД ЗА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК
ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПРЕДСТАВИ ДОКЛАД ЗА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК

 1. Деинституционализация на грижите за деца и развитие на нови социални услуги - обект на наблюдение е реформирането на Дома за деца лишени от родителски грижи „Радост”, с. Дрен;

 2. Деинституционализация на възрастни и грижа за старите хора за по- добър и достоен живот  - обект на наблюдение е Дома за възрастни хора с физически увреждания -  с. Слишовци.

Ежегодно Социалната стратегия може да бъде актуализирана, което позволява по-голяма адаптимност и възможност за включване на дейности, полезни за социалните общности към дадения момент, заяви пред медиите заместник областният управител Радослав Йорданов.

 Пълният доклад на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги е достъпен на официалния сайт на Областна администрация – Перник.