Намирате се в: Начало Икономическа и бизнес информация АГЕНЦИЯТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР НА 8 АПРИЛ В ПЕРНИК
АГЕНЦИЯТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР НА 8 АПРИЛ В ПЕРНИК

   На 08.04.2011 г. / петък/ от 9.30 часа, в х-л Струма, ще се проведе обучение на тема “Придобиване на външнотърговски умения за представяне и излизане на външни пазари”. Инициативата е на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и "Висшето учебно заведение по застраховане и финанси" (ВУЗФ).  Обучението се провежда по дейност 3 от Проект №BG161РО003 – 4.2.01-0001, “Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” за периода до април 2011 г.

  Семинарът е предназначен за фирми, които нямат голям експортен опит и имат за цел придобиване на външнотърговски умения и създаване на капацитет за извършване на собствена външнотърговска дейност за излизане на европейския и други пазари.   

  В края на информационния ден всеки участник ще получи сертификат за участие в проведените от ИАНМСП и ВУЗФ въвеждащи обучения.