Намирате се в: Начало Новини Комисии към областните управители ще разглеждат и предлагат решения по предложения и сигнали на гражданите
Комисии към областните управители ще разглеждат и предлагат решения по предложения и сигнали на гражданите

 Комисията се ръководи от заместник-областен управител, като в състава й се включват експерти от областната администрация. За дейността си комисията изготвя ежегодно доклад, който представя на областния управител.

 Промяната има за цел да създаде условия за подобряване на качеството и ефективността в работата на администрацията и е ориентирана към защита на интересите на гражданите и бизнеса.