Намирате се в: Начало Новини ИЗЯВЛЕНИЕ НА ИНЖ. ИВО ПЕТРОВ ПО ПОВОД СТАРТИРАНЕТО НА ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ ПЪТИЩА
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ИНЖ. ИВО ПЕТРОВ ПО ПОВОД СТАРТИРАНЕТО НА ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА БЕЗОПАСНИ ПЪТИЩА

 

 Решението е предизвикано от всеобщата криза в безопасността на движението и необходимостта от предприемане на неотложни действия.

 Над 1.3 милиона души загиват по пътищата на света всяка година. Други 50 милиона души получават наранявания, много от които остават инвалиди за цял живот. Травмите от пътнотранспортни произшествия са причина номер едно за смъртността на младите хора по целия свят. Икономическите загуби в резултат на катастрофи надвишават стотици милиарди долари годишно.

 Всяка седмица по пътищата на нашата страна загубват живота си 15 човека, а над 150 получават тежки наранявания.

 Прогнозата е, че ако не се вземат конкретни мерки, убитите по пътищата на света през 2020г. ще надминат 1.9 милиона души.

 Република България се включва в тази инициатива с редица мерки и действия.

 В тази връзка се присъединявам към призива на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов за повече безопасност в движението и предприемане на конкретни действия за намаляване на жертвите на пътнотранспортните произшествия на територията на нашата страна.

 Призовавам всички участници в пътното движение  за по-голяма отговорност, толерантност  и  уважение  в движението по пътищата и нека докажем, че можем да спасим живота на десетки хора, защото човешкия живот е безценен.

 Като част от тази инициатива, бих искал  да отбележа, че днес МС на своето заседание взе  решение за прекласиране на пътя Перник-София през Суходол от общински в републикански. Предстои да бъде отпусната субсидия за цялостна рехабилитация на пътя, което ще намали предпоставките за пътнотранспортни произшествия, времето за пътуване и ще улесни редовно пътуващите към тази част на София.