Намирате се в: Начало Новини ВЕЧЕ ТРЕТИ МЕСЕЦ РАВНИЩЕТО НА БЕЗРАБОТИЦА В ПЕРНИШКА ОБЛАСТ СЛЕДВА ТЕНДЕНЦИЯ КЪМ ПОСТОЯННО НАМАЛЕНИЕ
ВЕЧЕ ТРЕТИ МЕСЕЦ РАВНИЩЕТО НА БЕЗРАБОТИЦА В ПЕРНИШКА ОБЛАСТ СЛЕДВА ТЕНДЕНЦИЯ КЪМ ПОСТОЯННО НАМАЛЕНИЕ

 За този период 700 мъже и жени са настанени на субсидирани работни места по програми за заетост и 73 са включени в мерки за заетост, при 549 реализирали се на първичния пазар на труда.

 Ключов елемент от активната правителствена политика по заетостта е реализацията на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. С прилагането на Схема „Развитие” на програмата, равнището на безработица в община Трън бележи намаление с 3,8 пункта в сравнение с началото на година.

 Националната програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост” продължава да е съществен фактор за намаление равнището на безработица в областта.