Намирате се в: Начало Новини В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК ЩЕ РАБОТЯТ 4 МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОГРАМАТА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА”
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК ЩЕ РАБОТЯТ 4 МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОГРАМАТА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

 В област Перник в продължение на девет месеца по програмата ще бъдат наети 24 висшисти, които ще работят по специалността си в областната и 6-те общински администрации, както и в териториалните звена на централните ведомства с гарантирани средства от държавния бюджет.

 До 28.06.2011 г. в Дирекция „ Бюро по труда” - Перник ще се приемат документите на младежи до 29 годишна възраст, които притежават необходимото висше образование и квалификация за обявените работни места.

 Пълната информация за процедурата, условията и необходимите документи за кандидатсване, е достъпна на Интернет страниците на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Перник.

 Благодарение на социалната политика на правителството, която е ориентирана към грижа за младите и образовани кадри в България, тази година двойно повече млади висшисти ще започнат трудовата си кариера в област Перник. За сравнение през 2010 година в Програмата са били включени 11 млади хора от областта.