Намирате се в: Начало Новини ДНЕС ЗАСЕДАВА ОБЛАСТНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, ДИВЕЧА И РИБАТА
ДНЕС ЗАСЕДАВА ОБЛАСТНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, ДИВЕЧА И РИБАТА

Заседанието ще бъде председателствано от областния управител инж. Иво Петров и ще протече при следния дневен ред:   

    1. Задачи пред заинтересованите институции при осъществяване на взаимодействието по опазване на горите, дивеча и рибата, след влизане в сила на новия Закон за горите, за решаване на проблемите в районите с висока концентрация на нарушения.  

    Докладва: инж. Тодоров – директор на РДГ  - Кюстендил

  1. Обсъждане на доклада и договаряне на графици за извършване на съвместни проверки на заинтересованите институции по спазване разпоредбите на Закона за горите, Закона за лова и опазване на Дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите и Закона за опазване на селскостопанското имущество.
  1. Актуализация на Областния консултативен съвет по охрана.

  Докладва: Председателят на ОКС

     4. Приемане на решения.