Намирате се в: Начало Общини в област Перник
Общини в област Перник

Според преброяване 2011 жителите на област с административен център Перник са 133750 души и са намалели с около 30 хиляди от предишното преброяване.

Като цяло населението застарява. Под 18 годишна възраст са 14 % от жителите, като в 67 населени места деца и младежи липсват.

 Между областните градове в България Перник се нарежда на 11 място по брой жители. Областта е била най-многобройна през далечната 1964 г. , когато жителите й са наброявали 180 199 човека. С 34 % по-малко са ·живущите в Земенско спрямо предишното преброяване. По-малко от 10 души е броят на жителите в 18 населени места от областта. В общините Брезник и Трън седем села целогодишно са обитавани от по петима души.Само в три от общо 52 населени места на територията на община Трън живеят над 100 човека.

 За сметка на обезлюдяването в тези райони има добре запазена флора и фауна. Красивата природа и свободната площ е добра възможност за инвестиции- възможност за предприемчивите да реализират своите бизнес идеи. Природните дадености са предизвикателство за развитието· на· различни варианти на туризъм.

 Драгичево е най-голямото село в региона - 2 112 човека са жителите му.

В Перник населението е 81 052 души, приблизително с 5 хиляди по-малко в сравнение с предишното преброяване.

 Община Перник е разположена в Пернишката котловина на Западна България,на границите с общините София, Брезник, Радомир и Ковачевци. В състава на община Перник са 22 села и градовете Перник и Батановци. Общината е с около 477.21 квадратни километра площ, което е почти 20% от площта на цялата област. Пернишката община е в първа категория общини в България по осигуреност с ресурси, на 29-о място по територия и на 11 място по броя на население. Тук релефът е изключително разнообразен. Залесени са приблизително 25% от територията на общината. Перник попада в умерено-континенталната климатична зона, а склоновете на Витоша планина са в планинската климатична зона.

Забележителности : Пещера Духлата, Подземен музей на минното дело, Регионален Исторически Музей Перник, Крепост Кракра, Крепост Ранчово градище.

 

Контакти с общинска администрация:

http://www.pernik.bg

2300 гр. Перник

Пл.”Св.Иван Рилски” 1 А


Името на английски: Pernik
Местоположение: Югозападен регион
Област: Pernik
Площ на община Перник: 477.21km2
Население на община Перник: 109211
Брой градове в община Перник: 2
Брой села в община Перник: 22
Център на община Перник: Град Перник
Населени места в Пернишка община: Град Батановци, Село Богданов дол, Село Боснек, Село Черна гора, Село Чуйпетлово, Село Дивотино, Село Драгичево, Село Големо Бучино, Село Кладница, Село Кралев дол, Село Лесковец, Село Люлин, Село Мещица, Град Перник, Село Планиница, Село Радуй, Село Расник, Село Рударци, Село Селищен дол, Село Студена, Село Вискяр, Село Витановци, Село Ярджиловци, Село Зидарци.

 Община Радомир е разположена в Югозападен планов регион на България в област Перник и обхваща едноименната Радомирска котловина и части от планините Голо бърдо, Верила и Конявска. Общината обхваща 31 населени места. Градът е разположен е в западното подножие на планината Голо бърдо, на 13 км. от гр. Перник, на 44 км. от гр. София и на 46 от гр. Кюстендил. Общата площ на региона е 540 467 дка (540кв.м.) През територията на Общината преминават важни транспортни артерии, енергийни и телекомуникационни системи и газопровод. Важно значение за развитието на Общината имат ж.п. линията и автомобилния път София – Кулата, които са част от транспортен коридор № 4 и ж.п. линията София – Кюстендил, част от транспортен коридор № 8.

Забележителности: Природен резерват “Острица”; природна забележителност “Янковец”; природна забележителност “група вековни дървета”; водопад “Бучалото”; църква “Св. Димитрий”; църква “Света Петка” и килийно училище – с.Радибош; църква “Св.Богородица” – с.Прибой; църква “Св. Никола” – с.Чуковец; Музей на Войнишкото въстание 1918 г. и

Контакти с общинска администрация:

http://www.radomir.bg

2400

гр.Радомир

Община Радомир,

Област Перник

пл. Свобода № 20

Името на английски: Radomir
Местоположение: Югозападен регион
Област: Pernik
Площ на община Радомир: 540km2
Население на община Радомир: 22·939
Населени места: 31 села и 1 град

Център на община Радомир: Град Радомир

Градове и села в община Радомир: Село Байкалско, Село Беланица, Село Бобораци, Село Борнарево, Село Червена могила, Село Чуковец, Село Дебели лаг, Село Долна Диканя, Село Долни Раковец, Село Драгомирово, Село Дрен, Село Друган, Село Гълъбник, Село Горна Диканя, Село Извор, Село Жедна, Село Житуша, Село Касилаг, Село Кленовик, Село Кондофрей, Село Копаница, Село Кошарите, Село Негованци, Село Николаево, Село Поцърненци, Село Прибой, Село Радибош, Град Радомир, Село Старо село, Село Стефаново, Село Углярци, Село Владимир.

 Община Трън е на границата с Република Сърбия , намира се на 83 км. От столицата София и е третата по територия община в България- 573,5 кв. км. и с 52 населени места.Разположена е в Югозападна България, в северозападната част на област Перник. Вътрешните й граници са с общините Трекляно (Кюстендилска област), Брезник и Земен (Пернишка област), Драгоман (Софийска област). Разполага се на двата бряга на р. Ерма в котловината Знеполе на 803 м. н. в. Самият град е заобиколен от хълмовете· Китка, Гърков камък, Чарчалат, Мурговица. Сред най-високите планински върхове са „Кървави камък” – 1·737 м., връх „Руй” – 1·706 м., като по тях върви и граничната линия с Република Сърбия.

На територията на общината има граничен контролно-пропускателен пункт в с. Стрезимировци.

Като пограничен район градът с времето замира и в момента е с население от 4·846 души, но тепърва започва да се развива като туристическа дестинация със селски, еко и културен характер. Близостта със столицата и значително добрата инфраструктура благоприятства за развитието му в тази насока.

Забележителности : Музей на киселото мляко, Скална църква "Св.Петка",музеен комплекс „Бусинска керамика” , Трънското ждрело, образувано от силата на река Ерма, която преминава през него, манастир "Св. Архангел Михаил”.

Контакти с общинска администрация :

http://www.tran.bg/

2460 гр.Трън,

Община Трън

Област Перник

Пл.”Владо Тричков” 1

Името на английски: Trun
Транскрипции на английски: Tran
Местоположение: Югозападен регион
Област: Pernik
Площ на община Трън: 600km2
Население на община Трън: 4747
Брой градове в община Трън: 1
Брой села в община Трън: 51
Център на община Трън:Град Трън
Градове и села в община Трън: Село Банкя, Село Бераинци, Село Богойна, Село Бохова, Село Бусинци, Село Бутроинци, Село Джинчовци, Село Докьовци, Село Долна Мелна, Село Дълга лука, Село Еловица, Село Ерул, Село Ездимирци, Село Филиповци, Село Главановци, Село Глоговица, Село Горна Мелна, Село Горочевци, Село Къшле, Село Кожинци, Село Костуринци, Село Лешниковци, Село Лева река, Село Ломница, Село Лялинци, Село Милкьовци, Село Милославци, Село Мракетинци, Село Мрамор, Село Насалевци, Село Неделково, Село Парамун, Село Пенкьовци, Село Проданча, Село Радово, Село Рани луг, Село Реяновци, Село Шипковица, Село Слишовци, Село Стайчовци, Село Стрезимировци, Село Студен извор, Град Трън, Село Цегриловци, Село Туроковци, Село Велиново, Село Видрар, Село Врабча, Село Вукан, Село Ярловци, Село Забел, Село Зелениград

 Община Брезник се простира на територия от· 404 кв. км или 16,9 % от територията на областта и ·е разположена в· западната половина на Граовското поле в Югозападен планов регион на България в област Перник. Общината се състои от 35 градове и села .
Забележителности : Местността "Бърдото", където могат да се видят красиви природни гледки. Студен минерален извор "Желязна вода" - водата му е богата на железни и сулфатни йони, подходяща за лечение на желязо-дефицитна анемия, стомашно-чревни, чернодробни и кожни заболявания (екземи). църквата “Света Петка”, класното училище, мегалитния храм-кладенец “Пусто Гърло”, Църногорския и Билинския манастир. Близо до града се намира римска баня и тракийско светилище (храм на слънцето, където веднъж годишно слънцето осветява определена точка в храма).

Контакти с общинска администрация: 

http://www.breznik.info

Адрес: 2360 гр.Брезник

ул. Елена Георгиева №16

Името на английски: Breznik
Местоположение: Югозападен регион
Област: Pernik
Площ на община Брезник: 404km2
Население на община Брезник: 7559
Брой градове в община Брезник: 1
Брой села в община Брезник: 34
Център на община Брезник: Град Брезник
Градове и села в община Брезник: Село Арзан, Село Бабица, Село Банище, Село Бегуновци, Село Билинци, Град Брезник, Село Брезнишки извор, Село Брусник, Село Долна Секирна, Село Долни Романци, Село Душинци, Село Гигинци, Село Горна Секирна, Село Горни Романци, Село Гоз, Село Гърло, Село Конска, Село Кошарево, Село Красава, Село Кривонос, Село Муртинци, Село Непразненци, Село Ноевци, Село Озърновци, Село Ребро, Село Режанци, Село Ръжавец, Село Садовик, Село Слаковци, Село Сопица, Село Станьовци, Село Велковци, Село Видрица, Село Ярославци, Село Завала


 Община Земен се намира в планински район,на брега на река Струма, в Югозападен планов регион на България в област Перник. Общината се състои от 19 градове и села.

Старото име на Земен е Белово. Днешното наименование е било дадено отначало само на железопътната гара, построена в неговото землище, а през 1925 година и село Белово е преименувано на село Земен. Предложилите това название са имали предвид да се възроди и запази името на средновековния Землънград, който е съществувал недалеч от мястото на сегашния град· в пролома на Струма. Земен е обявен за град през 1974г.и е териториално-административен център на Земенска община от Пернишка област.

Забележителности Община Земен: Земенски манастир „Св. Йоан Богослов“ ,разположен е непосредствено до град Земен на около 17 км. от международния път от София за Кюстендил и Гюешево. Намира се в красива местност в полите на Конявската планина, в близост до Земенския пролом по поречието на река Струма, Земенските скали, представляващи красиви скални образувания – каменни пирамиди, високи скални венци, малки пещери, карстови извори, скални арки и др. Намират се на юг от Земен, където река Струма образува живописен пролом.
Забележителни са скалния обелиск “Орлово гнездо”; скалната композиция “Агапията”, кръстена на земенския монах Агапий; скална група, напомняща древен дворец – “Сараят”.


Контакти с общинска администрация:

http://zemen-bg.com

2440 град Земен

ул."Христо Ботев" №3
Името на английски: Zemen
Местоположение: Югозападен регион
Област: Pernik
Площ на община Земен: 253km2
Население на община Земен: 3307
Брой градове в община Земен: 1
Брой села в община Земен: 18
Център на община Земен: Град Земен
Градове и села в община Земен: Село Беренде, Село Блатешница, Село Чепино, Село Дивля, Село Долна Врабча, Село Еловдол, Село Габровдол, Село Горна Глоговица, Село Горна Врабча, Село Жабляно, Село Калотинци, Село Мурено, Село Одраница, Село Падине, Село Пещера, Село Раянци, Село Смиров дол, Село Враня стена, Град Земен

 Община Ковачевци е разположена на територия от 139,10 кв.км с население 2087 души, в Югозападен планов регион на България в област Перник.

Административен център на общината е село Ковачевци.

Намира се в Западна България и е една от съставните общини на Област Перник. ·Има 10 населени места с общо население 1 564 жители (01.02.11 г.). Ковачевци се намира в планински район, в западната част на България и отстои на 55 км. югозападно от гр. София и на 25 км. в същата посока от Областния център .

Забележителности: Църквата Св. Св. Кирил и Методий , Язовир Лобош (Пчелина)

Контакти с общинска администрация:

http://kovachevtsi.com/

2450 с. Ковачевци·

община Ковачевци,

област Перник

Името на английски: Kovachevtsi
Транскрипции на английски: Kovachevci
Местоположение: Югозападен регион
Област: Pernik
Площ на община Ковачевци: 139.1km2
Население на община Ковачевци: 1656
Брой села в община Ковачевци: 10
Център на община Ковачевци: гр.Ковачевци
Градове и села в община Ковачевци: Село Егълница, Село Калище, Село Косача, Село Ковачевци, Село Лобош, Село Ракиловци, Село Сирищник, Село Слатино, Село Светля,Чепино